Jozef Mous begon voor zichzelf nadat hij op 1 januari 1919 eervol ontslag had gekregen als machinist bij de Volharding te Balk. Dit was aan de Wilhelminastraat in de woningen van de woningbouwvereniging Gaasterland. In 1923 koopt hij een stuk grond aan de Wilhelminastraat waar hij een huis op laat bouwen met rijwielhandel en reparatie-werkplaats. Zijn zoon Manus hielp hem daarbij eenhandje en leerde al snel de fijne kneepjes van het vak. In 1930 begon Manus Mous voor zichzelf in een pand aan de Harichsterzijde. Hij was de 7e fietsenmaker in het dorp; de anderen waren Wagenmakers, vd Heide, Haantjes, Pelsma, Reekers en zijn vader Jozef.

Het pand in de Wilhelminastraat en Manus Mous in de deuropening van de winkel

Zoals in die tijd gebruikelijk had men naast de fietsen-business er nog een of ander handeltje bij, want alleen van de reparaties en verkoop kon de schoorsteen niet blijven roken. Hij begon met het uitventen van melk dat tot 1952 heeft geduurd, daarbij geholpen door ‘lange Pieter’. Manus Mous was wel genoodzaakt om voor extra inkomsten te zorgen, want in zijn gezin met 11 kinderen waren er heel wat monden te vullen. Het plakken van een band kostte toen nog 20 cent en de verkoop van een batterij of fietslampje leverde 15 cent op.

Herman Mous is bij zijn vader in april 1951 in de zaak gekomen. In 1969 nam hij de zaak helemaal over. Manus Mous ging zich vanaf die tijd in het bijzonder bezig houden met de verhuur van fietsen. Door het toerisme in deze regio een sterk groeiende tak in de fietsen-business. Rond 1985 had Mous tweewielers zo’n 300 fietsen verspreid over diverse campings in Gaasterland in de verhuur.

Vanaf 1989 werkt Herman Mous jr. mee in de zaak, met ingang van 1992 in een vennootschap onder firma. Vanaf januari 2000 is Herman Mous sr. geheel uit de zaak gestapt en gaat zoon Herman verder als éénmanszaak.

Het pand is meermalen opgeknapt. In 1969 is de achter de woning gelegen bebouwing geheel gesloopt om plaats te maken voor de huidige werkplaats en lood. In 1977 is een grote verbouwing uitgevoerd, waarbij de winkel met voorgevel zijn gewijzigd.

In het voorjaar van 2008 is het pand grondig verbouwd. De winkel is vergroot en het dak is geheel doorgetrokken naar de achtergevel van de werkplaats en opslagruimte. Op 3 april 2008 is de winkel feestelijk heropend.